Egenskapsbeskrivning


SWKKs EGENSKAPSBESKRIVNING

”I en egenskapsbeskrivning beskrivs den enskilda hundens vallningsegenskaper och arbetssätt. Hunden släpps på får och iakttas av en vallningsutbildad och/eller erfaren instruktör under en vallhundskurs eller ett anordnat beskrivningstillfälle, t ex vid de tillfällen som anordnas av SWKK.
 
De egenskaper och arbetssätt som hunden visar samt hur dessa kommer till uttryck bedöms/beskrivs via ett standardiserat protokoll med olika bedömningsalternativ.”
 
Datum: 2009-03-13
Plats: Lekeberga
Beskrivare: Erik Zetterholm, Maria Nyberga och Larry Jones De färgade rutorna visar vad Jax hamnade på för resultat på sin egenskapsbeskrivning
Tillgänglighet
Hundens förmåga att ta kontakt med människor
Reserverad Tar kontakt
Temperament
Förmågan att koppla av när annan hund arbetar
Oftast avkopplad Sällan avkopplad
Sensitivitet (Respons)
Förmåga att reagera på stimulans utifrån
Kraftig stimulans innan hunden reagerar Hunden reagerar på stimulans av olika grader Hunden reagerar snabbt på stimulans av olika grader utan stress Hunden reagerar snabbt på stimulans, stressar vid stimulans Hunden överreagerar på stimulans, stressar
Eye (Koncentration)
Förmåga att med minimala rörelser styra djuren rakt i en bestämd riktning
Rör sig konstant, finner ej balanspunkten för att styra djuren Koncentrerad med rörlig, kan styra lugna djur om ingen dragning finns Mycket koncentrerad, flytand rörelser, kan styra djuren om ej stark dragning finns Intensiv koncenteration, krypand rörelser, kan styra djuren även med stark dragning Mycket intensiv koncentration, krypande, låser sig när djuren står still, stänger ute omvärlden
Cover (Täckning)
Viljan att samla och hålla alla djuren i flocken samlade
Försöker inte hålla djuren samlade Försöker övervaka djuren, täcker inte alla utbrytningar Övervakar hela flocken med blicken, täcker utbrytningar Rör på sig oftast för att övervaka djuren, täcker snabbt alla utbrytningar Rör på sig konstant för att mycket snabbt täcka alla utbrytningar, övervakar alla djuren
Strenght (Tryck)
Förmågan att hota djuren så att de känner sig tvungna att vända ryggen till
Ingen påverkan, djuren reagerar inte vid ögonkontakt med hunden Liten påverkan, hunden går mot de svagare djuren, viker blicken vid ögonkontakt Märkbar påverkan, hunden går mot och fixerar alla djuren men viker blicken för ledar djuret Stark påverkan, hunden går mot och fixerar alla djuren, viker inte blicken för någon Extrem påverkan, djuren kan låsa sig och vågar inte vända om när hunden kommer nära
Force (Kraft)
Förmågan att driva djuren i en riktning som djuren ovilligt rör sig åt
Försöker inte sätta press på djuren bakifrån Sätter sporadisk press på djuren bakifrån Sätter stänig press på djuren vakifrån Effektiv press på djuren bakifrån Mycket effektiv press på djuren bakifrån genom skall och/eller närkontakt
Breakout (Djurkänsla)
Förmågan att röra sig runt djuren utan att påverka deras riktning och/eller rörelser
Skär in och tangerar flocken Vinklar ut vid närmande men håller inte jämt avstånd från djuren Vinklar ut vid närmanden och håller jämt avstånd till flocken Vinklar ut diket och håller jämt avstånd till djuren Vinklar ut kraftigt och ökar avståndet till djuren
Bitning Biter aldrig Biter sällan Biter ofta
Skall Tyst Skäller fritt Skall på kommando
FILM FRÅN JAX EGENSKAPSBESKRIVNING
 

 
 Eller klicka på denna länk för fullscreen:
Annonser